O Projekcie

Projekt Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji dorosłych – Wymiana Dobrych Praktyk


Tytuł projektu:

Aktywni poprzez edukację

ID projektu

2020-1-PL01-KA204-082094

Okres realizacji

22 miesiące: 01.12.2020 – 30.09.2022


Opis

Głównym celem projektu „Aktywni poprzez edukację” jest doskonalenie metod pracy edukacyjnej z  osobami  60+ w oparciu o sprawdzone w Europie metody nauczania oraz aktywnego starzenia się.

Jako wynik współpracy międzynarodowej powstanie publikacja zawierająca propozycje dla trenerów i pracowników organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się edukacją pozaformalną i/lub nieformalną seniorów.


Realizacja projektu jest podzielona na dwa etapy:

Etap 1

Jest poświęcony badaniom, wyszukiwaniu informacji i rozwijaniu pomysłów związanych z różnymi metodami dydaktycznymi. Pod koniec tego okresu zostanie zorganizowane szkolenie krótkoterminowe (LTTA) dla edukatorów osób dorosłych. 

Tematyka i metody dydaktyczne, które będą wykorzystane podczas projektu i zaprezentowane podczas LTTA:

  • Jak wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych i bibliotek w edukacji osób 60+;
  • Jak wykorzystać zajęcia kulturowe oraz trening umiejętności miękkich na rzecz seniorów;
  • Jak bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych i Internetu;
  • Treningi pamięci i ćwiczenia umysłu dla seniorów;
  • Wideokonferencje jako narzędzie komunikacji przydatne zwłaszcza w dobie pandemii.

Etap 2

Etap drugi będzie poświęcimy na przetestowanie poszczególnych tematów i metod, dostosowanie, zaadaptowanie  i wdrożenie wybranych metod i tematów w bieżących szkoleniach prowadzonych w organizacjach partnerskich.

Będziemy zachęcać nauczycieli i trenerów do wypróbowania pomysłów zaproponowanych przez ich zagranicznych kolegów. Następnie do wybrania  jednej z metod zgodnie z ich stylem nauczania, dostosowania jej do grupy odbiorców i zastosowania w praktyce. Rezultaty będą pozytywne, ponieważ „próbowanie” to zawsze dobry początek.