Partnerzy

Koordynator projektu:

🇵🇱 Fundacja Edukacja i Media (Polska)

Partnerzy:

🇧🇬 Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie (Bułgaria)

🇪🇸 M&M Profuture Training, S.L. (Hiszpania)

🇷🇴 Asociatia Initiativa Cetatenilor Seniori (Rumunia)

🇬🇷 Politistikos Laografikos Syllogos ”Itanos” (Grecja)