Rezultaty i Produkty

PLANOWANE REZULTATY:

– Warsztaty / szkolenia dla starszych słuchaczy, których efektem jest rozwój ich umiejętności

– Strona internetowa projektu www.active.europeanproject.eu

– Strona na Facebooku dla osób zainteresowanych tematem

Strona na Facebooku

– Publikacja „Zbiór dobrych praktyk – Aktywnni poprzez edukację” zawierający wskazówki dla nauczycieli osób dorosłych.