Rezultaty i Produkty

1. Strona internetowa projektu www.active.europeanproject.eu

2. Strona na Facebooku dla osób zainteresowanych tematem

Facebook page

3.  Ulotka promująca projekt.  Ulotka zawiera najważniejsze informacje na temat projektu, jego celów, podejmowanych działań i rezultatów. Jest dostępna w 6.wersjach językowych:

English

Polish

Bulgarian

Romanian

Spanish

Greek

4. Video związane z realizacją projektu

Rumunia

    https://youtu.be/RoZp9PUXrGA

Polska

    https://youtu.be/SK_jLlTS0g4

    https://youtu.be/rfnvKEikRLk

5. Publikacja „Zbiór dobrych praktyk – Aktywni poprzez edukację” z wytycznymi dla nauczycieli i edukatorów osób dorosłych.

Active through education Handbook

Aktywni poprzez edukację

АКТИВНИ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ НАРЪЧНИКn

ACTIVI PRIN EDUCAȚIE MANUAL

ACTIVO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MANUAL