Rezultaty i Produkty

1. Strona internetowa projektu www.active.europeanproject.eu

2. Strona na Facebooku dla osób zainteresowanych tematem

Facebook page

3.  Ulotka promująca projekt.  Ulotka zawiera najważniejsze informacje na temat projektu, jego celów, podejmowanych działań i rezultatów. Jest dostępna w 6.wersjach językowych:

English

Polish

Bulgarian

Romanian

Spanish

Greek

4. Video związane z realizacją projektu

     https://youtu.be/RoZp9PUXrGA

5. Warsztaty (lub kurs, seminarium, inne wydarzenie edukacyjne) dla seniorów mające na celu rozwijanie ich umiejętności.

6. Publikacja „Zbiór dobrych praktyk – Aktywni przez edukację” z wytycznymi dla nauczycieli i edukatorów osób dorosłych.